iPhone 11 Pro Max Mới 64Gb Đã kích hoạt

24.290.000

iPhone 11 Pro Max Mới 64Gb Đã kích hoạt

24.290.000 Khuyến Mãi:

Tặng kèm ốp lưng thời trang trị giá 100.000 đ
Tặng dán cường lực chống va đập trị giá 100.000 đ
Tặng Voucher giảm giá 100.000 đ( Mua hàng lần sau )
Giảm 20% - 50% mua phụ kiện & sửa chữa dịch vụ
Nâng cấp ExGold Toàn Diện 12 Tháng  tặng PPF Full Body cao cấp & 12 lần dán cường lực miễn phí

 

iPhone 11 Pro 64Gb Mới chưa kích hoạt

22.990.000

iPhone 11 Pro 64Gb Mới chưa kích hoạt

22.990.000 Khuyến Mãi:

Tặng kèm ốp lưng thời trang trị giá 100.000 đ
Tặng dán cường lực chống va đập trị giá 100.000 đ
Tặng Voucher giảm giá 100.000 đ( Mua hàng lần sau )
Giảm 20% - 50% mua phụ kiện & sửa chữa dịch vụ
Nâng cấp ExGold Toàn Diện 12 Tháng  tặng PPF Full Body cao cấp & 12 lần dán cường lực miễn phí

 

iPhone 11 Mới 64Gb đã kích hoạt

16.290.000

iPhone 11 Mới 64Gb đã kích hoạt

16.290.000 Khuyến Mãi:

Tặng kèm ốp lưng thời trang trị giá 100.000 đ
Tặng dán cường lực chống va đập trị giá 100.000 đ
Tặng Voucher giảm giá 100.000 đ( Mua hàng lần sau )
Giảm 20% - 50% mua phụ kiện & sửa chữa dịch vụ
Nâng cấp ExGold Toàn Diện 12 Tháng tặng PPF Full Body cao cấp & 12 lần dán cường lực miễn phí

 

iPhone Xs Mới CPO 64Gb nguyên seal chưa kích hoạt

14.490.000

iPhone Xs Mới CPO 64Gb nguyên seal chưa kích hoạt

14.490.000 Khuyến Mãi:

Tặng kèm ốp lưng thời trang trị giá 100.000 đ
Tặng dán cường lực chống va đập trị giá 100.000 đ
Miễn phí 1 lần thay pin khi dưới 80% hao mòn , trong suốt thời gian bảo hành
Tặng Voucher giảm giá 100.000 đ( Mua hàng lần sau )
Giảm 20% - 50% mua phụ kiện & sửa chữa dịch vụ
Nâng cấp ExGold Toàn Diện 12 Tháng tặng PPF Full Body cao cấp & 12 lần dán cường lực miễn phí

 

 

iPhone Xs Max Mới 64Gb Nguyên Seal chưa kích hoạt

16.990.000

iPhone Xs Max Mới 64Gb Nguyên Seal chưa kích hoạt

16.990.000 Khuyến Mãi:

Tặng kèm ốp lưng thời trang trị giá 100.000 đ
Tặng dán cường lực chống va đập trị giá 100.000 đ
Miễn phí 1 lần thay pin khi dưới 80% hao mòn , trong suốt thời gian bảo hành
Tặng Voucher giảm giá 100.000 đ( Mua hàng lần sau )
Giảm 20% - 50% mua phụ kiện & sửa chữa dịch vụ
Nâng cấp ExGold Toàn Diện 12 Tháng tặng PPF Full Body cao cấp & 12 lần dán cường lực miễn phí

 

 

Apple Watch Gen 1 Cũ 38mm Thép 99% đẹp như mới

2.990.000

Apple Watch Gen 1 Cũ 38mm Thép 99% đẹp như mới

2.990.000 Khuyến Mãi:
  • Không có sản phẩm tặng kèm

Apple Watch Series 3 38mm GPS Mới chưa kích hoạt

5.290.000

Apple Watch Series 3 38mm GPS Mới chưa kích hoạt

5.290.000 Khuyến Mãi:
  • Không có sản phẩm tặng kèm

Apple Watch Series 3 GPS 42mm mới chưa kích hoạt

5.990.000

Apple Watch Series 3 GPS 42mm mới chưa kích hoạt

5.990.000 Khuyến Mãi:
  • Không có sản phẩm tặng kèm

Apple Watch Series 5 GPS Nhôm 40mm mới

9.990.000

Apple Watch Series 5 GPS Nhôm 40mm mới

9.990.000 Khuyến Mãi:
  • Không có sản phẩm tặng kèm

iPhone 7 Lock 32GB 99% đẹp như mới

3.390.000

iPhone 7 Lock 32GB 99% đẹp như mới

3.390.000 Khuyến Mãi:

Tặng kèm ốp lưng thời trang trị giá 100.000 đ
Tặng dán cường lực chống va đập trị giá 100.000 đ
Miễn phí 1 lần thay pin khi dưới 80% hao mòn , trong suốt thời gian bảo hành
Tặng Voucher giảm giá 100.000 đ( Mua hàng lần sau )
Giảm 20% - 50% mua phụ kiện & sửa chữa dịch vụ
Nâng cấp ExGold Toàn Diện 12 Tháng tặng dán cường lực 10D cao cấp & 9 lần dán cường lực miễn phí

 

iPhone 7 Plus Lock Cũ 32GB 99% đẹp như mới

4.990.000

iPhone 7 Plus Lock Cũ 32GB 99% đẹp như mới

4.990.000 Khuyến Mãi:

Tặng kèm Sim Ghép Fix Full lỗi , sử dụng như quốc tế
Tặng kèm ốp lưng thời trang trị giá 100.000 đ
Tặng dán cường lực chống va đập trị giá 100.000 đ
Lên đời Sạc nhanh 18W chính hãng chỉ cần 299.000 đ
Tặng Voucher giảm giá 100.000 đ ( Mua hàng lần sau )
Giảm 20% - 50% mua phụ kiện & sửa chữa dịch vụ
Nâng cấp ExGold, ExPro  dán cường lực 30D trị giá 150.000 đ

iPhone 8 Lock Cũ 64GB 99% đẹp như mới

4.990.000

iPhone 8 Lock Cũ 64GB 99% đẹp như mới

4.990.000 Khuyến Mãi:

Tặng kèm ốp lưng thời trang trị giá 100.000 đ
Tặng dán cường lực chống va đập trị giá 100.000 đ
Miễn phí 1 lần thay pin khi dưới 80% hao mòn , trong suốt thời gian bảo hành
● Lên đời Sạc nhanh 18W chính hãng chỉ 299.000 đ
Giảm 20% - 50% mua phụ kiện & sửa chữa dịch vụ
Nâng cấp ExGold Toàn Diện 12 Tháng tặng dán cường lực 10D cao cấp & 9 lần dán cường lực miễn phí

 

iPhone 8 Plus Lock 64Gb 99% đẹp như mới

7.490.000

iPhone 8 Plus Lock 64Gb 99% đẹp như mới

7.490.000 Khuyến Mãi:

Tặng kèm Sim Ghép Fix Full lỗi , sử dụng như quốc tế
Tặng kèm ốp lưng thời trang trị giá 100.000 đ
Tặng dán cường lực chống va đập trị giá 100.000 đ
Lên đời Sạc nhanh 18W chính hãng chỉ cần 299.000 đ
Tặng Voucher giảm giá 100.000 đ ( Mua hàng lần sau )
Giảm 20% - 50% mua phụ kiện & sửa chữa dịch vụ
Nâng cấp ExGold, ExPro  dán cường lực 30D trị giá 150.000 đ

iPhone X Lock Cũ 64Gb 99% đẹp như mới

8.990.000

iPhone X Lock Cũ 64Gb 99% đẹp như mới

8.990.000 Khuyến Mãi:
  • Không có sản phẩm tặng kèm